International Science Index


9998117

Nationalist Approach to the Music Culture in Early Republican Period in Turkey

Abstract:

The more homogenized population taken over by the Republic immediately after the Ottoman was being canalized towards the goal of national identity and the historical and cultural structure of the nation was being readdressed and redefined. Modernization and Westernization history of the new Turkey, which started with Ottoman reforms and took its final form with the Kemalist nation-state, politically resulted in transformation from a multinational empire to a “nation-state” and adopted reaching to the level of Western civilizations as a sociology ideal. This objective of change will be achieved, on the one hand, by finding the Turkish culture which was preserved only by the society and by instilling Western civilization to national culture, on the other hand.  In line with this, it is seen that in musical considerations while Turkish folk music was accepted and adopted as an indispensible part of Turkish identity, Turkish classical music was refused on the ground that it was not a part of Turkish identity. Again in this period, it is seen that with the notion of cultural reform, which is a part of “nation building”, the desire to create a national music to be performed with Western techniques brought along deliberate interventions to folk music.

References:
[1] B. Lewis, "The Emergence of Modern Turkey”, second edition, London, Oxford University Press, 1968
[2] F. Georgeon, "Osmanlı-türk modernleşmesi 1900-1930” İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006, pp.4-10
[3] Z. G. Özkişi, "20. yüzyılda opera; 20. yüzyıl modernizminin operaya etkileri ve modernist / postmodernist estetik bağlamında opera”, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, pp. 81-82
[4] M. Özbek, "Popüler kültür ve Orhan Gencebay Arabeski”,İstanbul, İletişim Yayınları, 1991, pp. 31
[5] S. Shaw, "History of the Ottoman Empıre and Modern Turkey, vol 1: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808”, Los Angeles, University of California, Cambridge University Press, 1976, pp. 264-266
[6] A. Rubin, "Ottoman nızamıye Courts - Law and Modernity”, New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 4
[7] F. Açıksöz, "Türkiye’de ulus-devlet modeli ve müzik eğitimine etkileri”, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, 2009, pp. 2
[8] S. Yöre, "Kültürleşmenin bir parçası olarak Osmanlı’da operanın görünümü”. Journal of World of Turks (ZfWT), vol. 3, No. 2, 2011, pp. 53 – 69
[9] Y. Küçüköncü, "Türkiye’de Genel Müzik Kültürüne Etkileri Bakımından Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenleri”. Isparta, 1924–2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 2004, pp. 2- 3
[10] Z. Özcengiz, "Kuruluş Döneminde Türk Operasi (19. Yüzyıl Ortasından 1950'ye Kadar)”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştirmalari Enstitüsü Türk Sanati Anabilim Dalı, 2006, pp. 19
[11] C. M. Altar, "Opera Tarihi”. vol. 4, İstanbul, Pan yayıncılık, 2001, pp. 186-189
[12] O. M. Öztürk, "Türkiye’de Müzik Olgusunun "müzik” Olarak Anlaşılmasında ve Eğitim Alanindaki Önyargıların Aşılmasında Bütüncül Yaklaşım Gerekliliği Üzerine Tespit ve Öneriler” 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, 2009, pp. 2-12
[13] Ö. Balkılıç, "Cumhuriyet Halk ve Müzik – Türkiye’de Müzik Reformu 1922–1952”. Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2009
[14] A. Sağlam, "Türk Musıki/Müzik Devrimi”, Bursa, Alfa Aktüel Yayınları, 2009, pp. 100-104
[15] S. Yöre, "Ahmed Adnan Saygun’un Çoksesli Müzikte/Türk Çoksesli Müziği’nde Ulusalcilik Görüş ve Yönlerinin Değerlendirilmesi”, Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dali Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, 2010, pp. 38-42
[16] H. Yavuz, "Osmanlılık, Kültür, Kimlik”, Istanbul, Boyut yayıncılık, 1996, pp. 96
[17] O. Demiralp, "Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, vol.3: Modernleşme ve Batıcılık”, 4. Baskı, Istanbul, İletişim Yayınları, 2007, pp. 24-25
[18] O. Tekelioğlu, "Modernizing reforms and the Turkish music in the 1930s”, London, Frank Cass, Turkish studies, vol: 2, no: 1, London, 2001, pp. 93-108
[19] İ. Ersoy, "Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde bir Simge Olarak Bağlama”, Kocaeli, Uluslararası "Halk Müziğinde Çalgılar” sempozyumu, 2007, pp. 1
[20] Ç. Tunçay, "Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Çalışmalar”, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009, pp. 27-28
[21] M. Stokes, "Türkiye’de Arabesk Olayı”, 3. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, pp. 43-84
[22] G. Refiğ, "Özsoy operası Atatürk ve Adnan Saygun”. İstanbul, Boyut yayıncılık, 2012, pp. 26-54